Višnjićeve pesme delimo u dve grupe:

 

    * Pesme o događajima kojima nije lično prisustovovao, nego su se priče o ovim događajima prenosile sa kolena na koleno

    * Pesme o događajima čiji je svedok bio lično

 

Prvoj grupi, između ostalih, pripadaju i sledeće pesme:

 

    * Početak bune protiv dahija

    * Boj na Čokešini

    * Boj na Salašu

    * Boj na Mišaru

 

Iz druge grupe pesama se izdvajaju sledeće:

 

    * Boj na Loznici

    * Knez Ivan Knežević

    * Miloš Stoićević i Meho Orugdžić

    * Hvala Čupićeva

 

Pesme iz prve skupine su umetnički više dograđene , pre svega "Početak bune protiv dahija" i prvi deo pesme "Boj na Mišaru", dok se u drugoj skupini ističe pesma osobene vrednosti i značaja o knezu Ivi Kneževiću.

 

Svojim oslobodilačkim poletom Višnjić je najsličniji Petru II Petroviću Njegošu, sa kojim ga i inače vezuje niz zajedničkih crta. Iako je stvarao u tradicionalnim okvirima narodne epike i služio se standardnim formulama i klišeima, Višnjić je umnogome prerastao te okvire i u najboljim svojim trenucima dao epiku novog tipa, ustaničku, oslobodilačku, revolucionarnu pesmu, sa snažnim individualnim obeležjima. On stoji na prelazu između usmenog i književnog stvaralaštva, između narodne pesme i Njegoša.

 

Nazad