Pored toga što je bio redaktor starih pesama, Filip Višnjić je bio i tvorac novih pesama. Između ostalih njegovih pesama, ističu se sledeće:

 

    * Smrt Marka Kraljevića; jedna od najboljih pesama o najpopularnijem junaku Srpskog eposa

    * Dve pesme hagiografskog karaktera, o Svetom Savi

    * Hajdučka pesma o megdanu Baje Pivljanina i bega Ljubovića

    * Trinaest pesama o Prvom srpskom ustanku

 

Trinaest pesama "iz Karađorđina vremena", zajedno s još nekoliko manje značajnih pesama od drugih pevača, čine poslednji, ustanički ciklus srpskog narodnog eposa. Nove pesme o novim događajima stvarali su i drugi pevači u to vreme, među njima i jedan od najvećih, Starac Raško, ali one sve zaostaju za pesmama koje su pevali o starim vremenima. Filip Višnjić se, međutim, uzdigao među prve upravo novim pesmama.

 

Nazad