1) Kada je rođen Ivo Andrić:

a) 1873. godine

b) 1907. godine

c) 1892. godine