Ivo ispod mosta u Višegradu ( lijevo slikana 1970. a desno 1961.)