1. Gdje je rođen Puškin?

a) u Moskvi

b) u Lenjingradu

c) u Minhenu