1. Koje godine je rođen Aleksa Š.?

a) 1867. godine

b) 1868. godine

c) 1869. godine