2. Kako mu se zvala žena?

a) Kristijana

b) Žaklina

c) Katarina