Pijanstvo
 
Ne marim da pijem, al` sam pijan cesto.
U graji, bez druga, sam, kraj pune
case.
Zaboravim zemlju, zaboravim mesto
Na kome se jadi i poroci zbra
se.

Ne marim da pijem. Al` kad pri
dje tako
Svet mojih radosti, umoren, i moli
Za mir, za spasenje, za smrt ili pak`o,
Ja se svemu smejem pa me sve i boli.

I pritisne o
caj, sam, bez moje volje,
Ceo jedan život, i njime se kre
ce;
Uzvik ga prolama: "Ne
ce biti bolje,
Nikad, nikad bolje, nikad biti ne
ce."

I ja žalim sebe. Meni nije dano,
Da ja imam zemlju bez ubogih ljudi,
O
ci plave, tople kao leto rano,
Zivot u svetlosti bez mraka i studi.

I
zeleci da se zaklonim od srama,
Pijem, i za
zelim da sam pijan dovek;
Tad ne vidim porok, dru
stvo gde je cama,
Tad ne vidim ni stid
sto sam i ja covek.