Ovde možete naći prevode i objašnjenja nekih engleskih reči koji su u uskoj vezi sa mp3 formatom i internetom i računarima uopšte.

 

AIFF - Audio format za "HiFi CD-ove".

ATRAC3 - Kompresovani muzički format koji je razvio Sony kao ekvivalenta mp3. Mini diskovi koriste sličan format ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding).

Bitrate - Ime je dato meri koja određuje koliko neka aplikacija prebaci bita u sekundi. Mp3 sa visokom "bit-ratom" daje izvanrednu zvučnu reprodukciju.

Burn - Termin kojim se označava snimanje (narezivanje) CD-ea.

Byte - 1 bajt je 8 bita.

Compact Flash - Popularna prenosiva Flash memorijska kartica razvijena za digitalne kamere, a danas se koristi za portabl mp3 plejere za čuvanje muzike - SanDisk je razvio tu tehnologiju.

Decoder - Je najčešće softver koji prebacuje/dekodira jedan format u drugi. Npr. MP3 u AIFF.

Download - Akcija za skidanje/prebacivanje (kopiranje) fajla sa interneta na svoj računar ili sa računara na svoj mp3 plejer...

Freeware - Besplatan softver koji se može skinuti sa interneta.

Gigabyte (Gb) - Veličina za izračunavanje veličine kompjuterske memorije, a jednaka je 1,024 Mb (vidi megabyte).

Encoding - Menjanje originalnog formata nekog fajla u drugi, kao što je kompresovanje WAV/AIFF u MP3.

Kilobyte (Kb) - Kompjuterska memorija koja je jednaka 1,024 bajta informacija.

Liquid Audio - Alternativni kompresovani audio format sa ugrađenim sistemom za zaštitu autorskih prava (bez mogućnosti kopiranja), napravljen kao glavni rival MP3 i ATRAC3.

Megabyte (Mb) - Kompjuterska memorija koja je jednaka 1,024 kilobajta informacija.

MIDI - Poznat kao Musical Instrument Digital Interface (Muzički instrumentalni digitalni interfejs). To je format koji generisan inerfejsom synthisizera i kompjutera zajedno.

MMC (Multimedijalna kartica) - Flash memorijska kartica korištena kod nekih mp3 plejera za čuvanje muzike, a širu upotrebu je našla u mobilnoj telefoniji.

MP3 -  Mp3 je skraćenica za Moving Picture Experts Group, Audio Layer III. Mp3 je format za kompresovanje audio fajlova sa zanemarljivim gubitcima na kvalitetu. Mp3 fajlovi se mogu kompresovati u različitim omjerima, ali što se više skupljaju kvalitet zvuka je slabiji. Standardan omjer mp3 kompresije je 10:1, npr. tonski zapis od 3 minute kompresuje se u negde oko 4 MB.

MPEG-4 - Sledeća generacija audio/video kompresije koji je nazvan MP4.

 Paralel ports  -  Kompjuterski interfejs za periferalne uređaje - uglavnom korišten za konektovanje printera, a i neki mp3 plejeri se konektuju na ovaj način.

Real Audio - Alternativni kompresovani format za muzičke fajlove, koji je takođe rasprostranjen na internetu, ali sa slabijim kvalitetom nego mp3.

Real G2 - Medija plejer koji dozvoljava povezivanje. Prikazivanje zvuka i slike uživo na vašem računaru, a da ne morate skinuti celi fajl.

Real Video - Kompresovani format za prikazivanje videa preko neta.

RIAA - Skraćenica od Recording Industry Association of America jedan od glavnih kritičara i protivnika upotrebe mp3 formata.

Ripper - Softver koji konvertuje muziku sa običnog audio CD-ea u MP3 format, ili ripper može samo da kopira muziku na računar bez kompresovanja.

SDMI (Secure Digital Music Initiative) - Postavljen od muzičke industrije da pomogne u sprečavanju ilegalne distribucije i povrede autorskih prava digitalne muzike, dodavanjem sigurnosnih kodova za muzičke fajlove.

Serial Port - Kompjuterski interfejs za periferijalne konekcije.

Shareware - Softver koji se može slobodno skinuti sa neta za registraciji ili kraće korištenje.

Skins - Naziv za dodatke koji se koriste da promene interfejs softvera mp3 plejera.

SmartMedia - Toshibin ekvivalent za MMC. Korišten u kamerama i mp3 plejerima za čuvanje slika i muzike.

Streaming - Način slušanja zvuka putem internet konekcije bez skidanja kompletnog fajla na disk.

Upload - Naziv za prebacivanje fajlova na internet. Npr. slanje web prezentacija na net ....

USB (Universal Serial Bus) - Način spajanja skoro prihvaćen od mekintoša.