Osoblje | Knjiga gostiju | Kontakt | Forum   

 
  NOVOSTI 
  STRIP 
  VIOLINA
  G2000
  JIM CARREY
  PARIZ
 
  VERBS AND TENSES
  MATHCAD prof. 2000
  DELPHI
  DREAM WEAVER
  FLASH
 
  VRAPCICI - CD 
  MP3
  AUTOMOBILIZAM 
  FRONT PAGE 2000
  FUDBAL 
  O ŽENI
  FONTOVI 
 
  STRES
  FRIENDS, prijatelji
 

Nauka > Novosti i zanimljivosti > Matematika


Misli matematičara i priče o njima

> Beskonačnost! Nijedno drugo pitanje nije tako duboko pokrenulo ljudski duh. David Hilbert

> Putovanje od hiljadu kilometara mora započeti jednim korakom. Kineska poslovica

> Na pitanje kako je došao do svojih velikih otkrića, Isaac Newton (1642-1727) je odgovorio: "Stalno sam mislio o tome".

> U matematici jedva da postoji beskonačan red čiji se zbir može rigorozno odrediti. Niels Henrik Abel, 1826.

> Kada bi drugi radili na matematičkoj istini tako duboko i tako neprekidno kao što radim ja, i oni bi to otkrili. Karl Friederich Gauss (1777-1855)

> Budući da ne žurim i da radim više za svoje zadovoljstvo nego zbog dužnosti, ja sam kao veliki bogovi koji grade: načinim, rušim, ponovo načinim, sve dok nisam potpuno zadovoljan rezultatima, a to se samo rijetko dogaða. Joseph Louis Lagrange (1736-1813)

Leonard Euler (1707-1783)
Smatra se da je ovaj švicarski naučnik najplodniji matematičar svih vremena. Za njega se pričalo da je mogao da napiše matematički rad izmeðu 2 obroka.
Rade
ći naporno na jednom astronomskom problemu izgubio je vid na jedno oko, a u poznijim godinama je oslijepio i na drugo. Zahvaljujući svom izuzetnom pamćenju i sposobnosti da računa napamet, nastavio je sa svojim radom.
Dva Euler-ova studenta su, ra
čunajući neku sumu, dobili rezultate koji se nisu slagali na petnaestoj decimali. Euler je provjerio čitav račun u glavi i na taj način otkrio koji je rezultat bio pogrešan.

Henry Briggs (1561-1631)
Posvetio je poslednje godine svog života izučavanjnu logaritama trigonometrijskih funkcija. Do svoje smrti je taj zadatak skoro i obavio - izračunao ga je za svaki stoti dio stepena na 13 decimalnih mijesta...


:::: Novo na nasem sajtu

:::: Novo na nasem sajtu

Sintelon Banja Luka, Dunavska 1c, Tel/Fax: (051) 302-242 i 310-932

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.
© 2001-02 ZNANJE.ORG   
Nije znanje znanje znati, znanje je znanje dati.