www.znanje.org - Godišnjica rada

Izvođači Slajdovi Tekst Muzika www

O promociji

Marijana Jungić     10.

Banjalučanke

Banjalučanke

Banjaluci banjalučanke

Vasko Popa

 20.

Najava 1

Marijana Jungić

1. Svadbe

Milena A. .ppt 1

2. ***

Milica K.

2

3. Ognjeni suncokret

Milena A. .ppt 3

4. Posle igre

Jelena Šobić

4

5. ***

Maja B., Tanja Đ., Dragana M.

5

6.***

Igor D., Tanja M.  6

7. Žmurke

Vanja Đ., Sandra K. 

8. Trule kobile

Srđan K., Marina K.

9. Nesagorljiv kalen

Danijela K., Nenad B.

čitač 

30.

 

Najava 3

Marijana Jungić

MMCD-ovi

 
Najava, pjesma, ples  

31. Službeni glasnik

Srđan K., Milana K. Milana A. Maja

32. Net novinar

Milica K., Maja B. Nikola

33. Pascal

Dragan M., Jelena Šobić, Marina K.

7

34. Vrapčići

Milena A.,  Nenad B., Dijana G., Igor Letina, Vera Јotanović, Nikola

8

35. CITY JAZZ

CITY JAZZ

9

 

www.znanje.org

 

Najava 4

Marijana Jungić   40.

15. Religija i muzika

Tanja M. Jelena P., Maja G., Jelena Šobić, Srđan K. Sandra K. Dragana M., Vanja Đ. Tanja Đ.

50.

 

Mali INOST

 

16. Arhimed - časopis

 

17. Nauka

 

18. Mihajlo Pupin

Igor Letina

60.

 

Najava 4

Marijana Jungić

Ognjen Radović-pjesme

 

19. Dijalog

snimak

20. U pupku njegovom

snimak

21. Pol

Igor Letina, Маја Б.

.html .pps

22. Letenje

Sanda K., Milica K., Vanja Đ. , Milena A. Maja

.html .pps

Završna scena

 70.

Dijana pjeva

Svi ulaze

pjesma
odjava

Marijana Jungić

Program
Galerija 80
Stručno vodstvo: Ognjen Radović
Vera Bajagić
Željko Grbić

www.znanje.org