"Pitam da"
Kamp mladih programera

Vršnjačka edukacija

Projekat "Pitam da"

Projekat „Pitam da“ treba da načini okret u rаzmišljаnju, nаčinu učenjа i učenicimа omogući da smаnje rаstojаnje između hoću, znаm i činim, kаko bi što lаkše otkrili svoje sposobnosti, buduće zаnimаnje,mjesto i ulogu u društvu.

Vršnjačka edukacija

Učenje, da bi napredovalo, mora biti neprekidni proces.  Pitanja, koja samo izviru pred  mlade ljude lakše se  rješavaju  u prisustvu  prijatelja, sa vršnjacima. Otkrivajući tu činjenicu krenulo se u osposobljavanje učenika da sami budu učitelji, da daju odgovore što traži od svih u tom procesu i veliku odgovornost. Edukatori treba da slijede duh i govor dostupan mladom čovjeku, ne udaljen od života, a da se objasni traženo i riješi problem koji izaziva brigu, agresiju, destruktivno ponašanje.

Index