Ako ispravno odgovorite na postavljeno pitanje prelazite na sledeće, a ako odgovor bude pogrešan slijedi objašnjenje.