ADAPTACIJA UČENIKA/CA
SA OSNOVNE NA SREDNJU ŠKOLU
- PSIHOLOŠKI OSVRT -

Naslovna

Uvod

Fabula

Sadržaj

Autori: Maja Mijatović . Jovana Pećanac . Vesna Plavšić . Milica Ubović
Stručni saradnik: prof. Gordanom Kasagić, psihologom
 

  "Znanje.org" ne odgovaraza sadrzaj pojedinacnih stranica.