Projekat: «Alkoholizam mladih» - druga faza

Na osnovu uvida u dobijene rezultate kreirana je druga faza projektnih aktivnosti.

Njenu bazu čine tri cirkularne radionice:
- grupnog rada sa psihologom
-nenasilne komunikacije i
-sporta.

Ostali elementi koji čine gradivni dio ove faze su:

- Edukativno-informativna predavanja namijenjena pedagoškom kadru i roditeljima po ispitivanim školama. Pored edukacije i davanja informacija ciljanoj grupi između ostalog nastoji se neutralisati klasičan problem prebacivanja «vrućeg krompira» sa porodice na školu i obrnuto, kada je u pitanju odgovornost.

-Medijska kampanja putem TV-telopa, radio emisija, TV emisija, reportaža, priloga kao i štampa.

Čime se želi upoznati najširu javnost sa aktivnostima Projekta «Alkoholizam mladih», rezultatima njegove implementacije, kao i davanja niza drugih informacija vezano za tu problematiku. --Ova faza sadrži i niz drugih aktivnosti, kao npr. umrežavanje različitih institucija vladinog i nevladinog sektora koje se po prirodi djelatnosti bave mladima svaka iz svog aspekta stručnosti. U tom smislu aktivirana je partnerska saradnja između NVO «Prvi osmijeh», Centra za mentalno zdravlje i Centra «Zaštiti me», koje svojom strategijom unutar projekta nastoje pomoći mladima u borbi protiv alkoholne zavisnosti. Sve ovo odvija se uz odobrenje Republičkog pedagoškog zavoda.

Pored pomoći mladima jedan od bitnih ciljeva jeste i djelovanje na zakonodavca tako što je u realizaciji pokretanje inicijative da se donese zakonka norma kojom bi se maloljetnicima zabranila kupovina alkohola.

Pored navedenog u pripremi je formiranje savjetovališta na području grada Banja Luka namijenjenog mladima kako bi im se pomoglo u prevazilaženju najrazličitijih problema sa kojima se suočavaju, a samim tim i njihovim roditeljima.

Ukoliko imate problem sa kojim se suočavate, a niste u mogućnosti sami da ga riješite pridružite nam se. Sve informacije možete dobiti na tel. 222-850.