Prvi i Drugi Balkanski rat


Prvi Balkanski rat / Drugi Balkanski rat / Znacaj i posljedice

  • Ucesnici: Bugarska, Srbija, Crna Gora i Grcka (savez balkanskih sila) protiv Turske
  • Uzrok: Los polozaj driscanskog stanovnistva u Osmanskoj imperiji.
  • Pocetak 1912. Srpska vojska napreduje u tri pravca prema Kosovu, Makedoniji i Raskoj oblasti
  • Crnogorci oslobadjaju Rasku, Srbi pobjedjuju u Kumanovnskoj bitci i ulaze u Skoplje. Bitka na Bitolju, pobjeda Srba i oslobadjanje Vardarske Makedonije.
  • Grci oslobadjaju Solun i susrecu se sa Srpskom vojskom
  • Crnogorci opsjedaju Skadar, a Bugari zauzimaju Jedrene
  • Rat se zavrsava mirom u Londonu, 1913. - granica Turske - linija Enos - Midija

Igor i Danijel