Mladi i mediji
PRVI OKRUGLI STO
17. februara 2003 god.

Gosti okruglog stola bili su novinari sa Nezavisne televizije i novina, Radio-televizije Republike Srpske, jedan psiholog i prestavnici OSCE-a.

Tridesetak učesnika okruglog stola, predstavnika Savjeta učenika u svojih škola, razgovaralo je sa gostima o problematici koju susreću mladi, a vezana je za pisane i elektronske medije.

Zaključeno je da su mladi ljudi nedovoljno zastupljeni u svim medijima, a i tamo gdje ih ima programske šeme često nisu odogovarajuće za njih. Jedan od zaključaka bio je i da mladi nisu dovoljno aktivni i nemaju konkretnih zahtjeva za medije. Razgovaralo se o tome kako se organizavano, preko Savjeta učenika, mladi mogu obratiti medijima za rješavanje nekih problema, a i to kako ih koristiti za ličnu promociju.