Brak kao institucija
DRUGI OKRUGLI STO

24. februara 2003 god

Dvadesetak učenika, predsatvnika Savjeta učenika svojih škola, ugostili su psihologa, socijalnog radnika iz predbračnog savjetovališta, te novinare sa Radio Televizije Republike Srpske, Glasa srpskog i Nezavisnih novina. Srednjoškolci su sa svojim gostima razgovarali na temu braka; šta je to brak, ljubav ili novac, da li po svaku cijenu treba stupiti u brak u slučaju neželjene trudnoće, homoseksualni brakovi, i sl.

Najvažniji zaključak bio je da bi se u našem gradu trebalo otvoriti predbračno savjetovalište, gdje bi se mladi ljudi mogli posavjetovati, prije jedne tako važne odluke.