Seksualna kultura mladih
ČETVRTI OKRUGLI STO
10. marta 2003 god.

Učesnici okruglog stola, 25 predstavnika Savjeta učenika srednjih škola iz Banjaluke, sa gostima - dva predstavnika nevladine organizacije “ Zdravo da ste“, koji se bave unapređenjem seksualnog i reproduktivnog zdravlja, dva predstavnika organizacije “Akcijom protiv side“, ginekolog i novinari Glasa srpskog, Nezavisne radio televizije i novina i Radio televizije Republike Srpske - su razgovarali o seksualnoj kulturi mladih, polno prenosivim bolestima, načinima kontracepcije, o tome koliko su mladi upoznati sa svim tim, da li se o tome razgovara u njihovim porodicama i školama, da li je sex taboo tema itd.