RADIONICE

Uporedo sa okruglim stolovima, u OKC - u su organizovane i radionice na temu odnos sa javnošću i javno zagovarajne, na kojima su predstavnici Savjeta učenika banjalučkih srednjih škola imali priliku da se edukuju kako svoje škole u najboljem svjetlu predstaviti medijima. To podrazumijeva davanje intervju-a, press konferencije, pisanje vijesti, saopštenja za javnost i druge načine predstavljsnja javnosti. Drugim riječima, ovo su bile edukacije za PR menagera savjeta učenika svojih škola. U sklopu ovih radionica, ovi predstavnici su imali priliku naučiti i nešto o parlamentarnoj, tj. studentskoj debati. Ovim radionicaam su prisustvovale dvije grupe od petnaestak učenika. Vodio ih je, kao i okrugle stolove, Nebojša Kuruzović, PR menager OKC-a.