Reagovanja:
SLOBODAN BOŠKOVIĆ

                  LAŽI, PODVALE, MRŽNJA...

/ REAGOVANJE NA TEKST OBJAVLJEN U „BLICU“  02.10.2012.g. SA NASLOVOM  „KANDIDAT SAVETA RAK U SUKOBU INTERESA“ /

Poštovani direktore D.Došen,poštovani i odgovorni uredniče A.Kozomaro, molim da na osnovu Povelje o ljudskim pravima,ustava BiH,i raznih zakona BiH, objavite ovo moje reagovanje i pojašnjenje . Ne ulazeći u analizu stila,jezika,razloga za mržnju itd., koja izbija iz svake riječi ovog  „članka“,zadržaću se samo na činjenicama koje ste netačno i neistinito iznijeli u njemu!  
1.
Savjet RAKa je do sada izabrao i predložio Parlamentima preko  40. Kandidata za imenovanje u Upravne odbore Javnih Servisa  RTV  BiH, i nije bilo niti jedne jedine primjedbe,niti „ogorčenih i ojađenih“ kandidata! Kako pišete „sada ogorčeni kandidati tvrde da glavnu reč pri izboru“ vodim ja,što mogu da Vam potvrdim da je istina: moj glas,naravno tajni, preglasao je onih ostalih 4. /četiri/ glasa iz Komisije za izbor a takođe i onih 6./šest/ glasova Savjeta RAKa koji utvrđuje konačnu listu – predlog Parlamentima. Moj glas je,kao što pišete  „nepobjediv“! Ali,cijeneći Vaše profesionalne, a naročito ostale kvalitete i reference,meni je zaista žao,poštovani A.Kozomaro, što ni Vi nedavno kao „najozbiljniji“ kandidat nijeste prošli kandidaturu za člana UO JS RT Srpske. Vjerujte mi, ,iako ste najduže možda „ogorčeni kandidat“, pošto moj glas „odlučuje“, ja sam htio da Vas poštedim „blamaže“ u Narodnoj Skupštini RS, jer Vas, kao što znate,Srpska Skupština ne bi nikada izabrala! Naprotiv Vama, sadašnji „ogorčeni kandidati“ su bili „sigurni  kandidati“ u izbor, i u mnogo povoljnijem su statusu: jedan od takvih, uglednih „ogorčenih“ i „ojađenih“ kandidata je na intrevjuu izjavio da RAK samo treba da ga stavi na listu! /makar i 12. po redu / on će sigurno biti izabran jer je već to sa Parlamentom dogovoreno!?, takođe, drugi „ogorčeni“  i „sigurni  kandidat“ – uvaženi direktor najznačajnije institucije iz oblasti kulture u RS, izjavi „da se on nikada ne bi prijavio za kandidata za izbor u UO JS

RT,da je prije Intervjua znao da postoji  nadoknada za taj rad i to u visini od 3000.KM.“,ne bi mu „njegov moralni lik i djelo to dozvolili“... Iako uvažavajući,ovaj izliv „iskrenosti i poštenja“ itd...,nadoknada je regulisana Zakonom o JS RT BiH, što je ovom „ogorčenom“  i „sigurnom kandidatu“ bilo nepoznato, kao što mu ni jedan dokument na nivou BIH  i EU nije bio poznat, a koji reguliše oblast Emitovanja...itd...itd... A „ogorčenoj“  i „uplakanoj“ dami,doškolovanoj Mr,Dr., zaista sam pokušao da pomognem da bude izabrana na RAK-ovoj listi kandidata, priznajem, čak i određenim polulegalnim  „instrukcijama“...  ali,eto i moj „nepobjedivi“ glas je jednom „zatajio“ i ja mogu samo da joj se  dzentlamenski izvinem! Da kažem i to: bilo je raznih intervencija, za ove:  prije „sigurne“ a sada „ogorčene i ojađene kandidate“! Ne bi javnost ni povjerovala, ko je sve intervenisao, i za koga, pa čak su se prtedstavljali i kao Rotarijanci i Masoni,sa upozorenjima da pazimo „šta radimo“ itd... Ostali kandidati, vjerujem da nijesu „ogorčeni“ jer su svojim referencama, znanjem, zrelošću itd... zaista  pokazali da zaslužuju da budu članovi UO JS ,ali,nažalost ,pri izboru su nijanse odlučivale !
Dalje: poštovani A.Kozomaro,da su Vaši „ogorčeni kandidati“, bar „malčice“  (a prema položajima koje zauzimaju to bi morali biti),upoznati sa pravima Kandidata za izbor na bilo koju funkciju u BiH, jasno bi im bilo da kod predloženog kandidata Vladimira Marčete,nema sukoba interesa, jer je V.Marčeta,predhodno potpisao „IZJAVU“ da će ako bude izabran za člana UO JS RT BiH,prekinuti radni odnos sa JS RT RS,gdje je sada zaposlen.Takođe, još jedan predloženi kandidat je sa potpuno istim statusom, i sa potpisanom istom „IZJAVOM“ sa imenom Vedran Škoro, ali, njega „ogorčeni“ i „plačljivi“  kandidati  ne pominju !? Možda nijesu informisani,da V.Škoro radi na Alternativnoj TV!?  Inače,kod izbora prvorangiranog V.Marčete,Izborna komisija i Savjet RAKa su,pored ostalih nesumnjivo najboljih  referenci, cijenili da od sadašnjih 12. Članova  UO JS RT i  J Sistema RT BiH, nema niti jednog inžinjera ,iako slijedi realizacija jedne od najvećih i najsloženijih  investicija u BiH od preko 80.mil. KM, u digitalizaciju RT Sistema BiH, pa bi mogle biti,upitne, ali sigurno formalne, njihove odluke, bez elementarnog znanja iz ove oblasti!

2.
Što se književnog djela tiče, Vama, poštovani A.Kozomaro, poznato je da se ne radi o „nekim pokradenim pjesmama“,već o jednoj priči koju sam ja još za života moga brata Mila Boškovića,objavio u časopisu „Život“- BiH,a potom poslije njegove smrti istu priču, objavio sam pod njegovim imenom  u „Stvaranju“- Crna Gora, i konačno je stavio u moju knjigu priča , koristeći ideju našeg najvećeg pisca, nobelovca I.Andrića, o „Priči koja hoda“ !!!  Za ovo, i o ovome, znali su i pisali poznati književnici Miodrag Ćupić i Zorica Turjačanin. Vama sam tada bio zahvalan što ste „nasjeli“ , možda i profesionalno,i pomogli mi da oba djela „podignem“ iz nezaslužene anonimnosti, poslije čega je objavljeno preko četrdeset prikaza i kritika na te knjige. Međutim, ja evo, ovim putem Izjavuljujem: sve knjige proze i poezije, objavljene pod mojim imenom, i dok je Milo bio živ, i poslije njegove smrti, a više ih je od 23.,ili preciznije: sve ono što je vrijedno u tim knjigama književnog djela M.Boškovića,još jednom izjavljujem da nijesam ja napisao,nego je on autor. I na ovome sam Vam „članku“ zahvalan A.Kozomaro: možda će sada „neko“ i pročitati  poslednju knjigu sa mojim potpisom, „Priče iz naših krajeva“, čiji možda i nijesam autor – da Vam samo odškrinem vrata: Ima tamo jedna , mnogo „sporna“ priča o poznatom piscu Đuru Damjanoviću, „ priča koja je počela da šeta“!?

3.
Poštovani uredniče A.Kozomaro, zaista me iznanadilo, a možda i nije,da izvore svojih „objektivnih“ tekstova crpite iz dijela bošnjačke štampe i portala,pa čak ste „otišli“ i malo dalje, tvrdeći  „da sam se hvalio kako sam etnički očistio od nesrba B.Luku“. Jesam,poštovani A.Kozomaro, evo i Vama da se pohvalim, sve sam „nesrbe“: muslimane,hrvate,ukrajince,čehe itd... a bogme i crnogorce, „počistio“  iz B.Luke, a i šire – pa to je tako jasno iz presretnutog  telefonskog  razgovora sa R.Karadzićem, istina montiranog, pogrešno datiranog  jer sam u vrijeme kad se razgovaralo, već tri mjeseca bio van B.Luke: žao mi je bilo crnogoraca,pa sam sa njima i sebe  etnički počistio, itd.,itd. Međutim, ja prihvatam pomenuti razgovor od riječi do riječi, a Vama predlažem da nastavite „istragu“ tamo gdje je bošnjačka štampa stala 2007.g., a možete početi  i od 2001.g.  zajedno sa njima. I , ako pronađete bar jednog  „nesrba“ na čije iseljenje sam ja uticao makar i posredno, ja prihvatam odgovornost i za sve ostale! I,da ne zaboravim, još jednom hvala – već sam pomislio da sam postao i politički „anonimus“ !

4.
Ostale neistine, gluposti, podvale itd... koje je Vaš autor ispisao u pomenutom „članku“, nijesu zaista vrijedne komentara, ali, ako vam je volja da nastavimo „priču koja hoda“, ja sam raspoložen.

Uz pozdrave!
Mr. SLOBODAN  BOŠKOVIĆ, dipl.ing.

P.S.
Ukoliko u Vašim cenjenim novinama objavljujete priče – poslaću Vam odmah jednu sa naslom „INTERVJU“ - koja je sama već „naučila da hoda“ !