abc Boje - Set 4 - Pripremni test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Roza, siva i smeđa - 1-3. dio

Redni broj testa: 1

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3