abc Boje - Set 4 - Test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Roza, siva i smeđa - 1-3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 20:22:58
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3