abc Boje - Set 4-1 - Test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Roza - 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 21:14:17
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3