abc Boje - Set 4-2 - Pripremni test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Siva - 2. dio

Redni broj testa: 1

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3