abc Boje - Set 4-2 - Test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Siva - 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 20/07/2024 12:01:41
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3