abc Boje - Set 4-3 - Pripremni test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Smeđa - 3. dio

Redni broj testa: 1

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3