abc Boje - Set 4-3 - Test sa indikatorom - Jedan kvadrat ne pripada skupu (uljez) - Smeđa - 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 22:11:36
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi kvadrat druge boje:
Boja 1
Boja 2
Boja 3