abc Boje - Set 4-1 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi nijansu boje - Roza - 1. dio

Redni broj testa: 1

Nađi nijansu iste boje:
Nijansa 1
Nijansa 2
Nijansa 3