abc Boje - Set 4-2 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi nijansu boje - Siva - 2. dio

Redni broj testa: 1

Nađi nijansu iste boje:
Nijansa 1
Nijansa 2
Nijansa 3