abc Boje - Set 4-1 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi boju predmata - Roza - 1. dio

Redni broj testa: 1

Nađi boju predmeta:
Boja 1
Boja 2
Boja 3