abc Boje - Set 4-1 - Test sa indikatorom - Nađi boju predmata - Roza - 1. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 22:00:50
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi boju predmeta:
Boja 1
Boja 2
Boja 3