abc Boje - Set 4-2 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi boju predmata - Siva - 2. dio

Redni broj testa: 1

Nađi boju predmeta:
Boja 1
Boja 2
Boja 3