abc Boje - Set 4-2 - Test sa indikatorom - Nađi boju predmata - Siva - 2. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 21:38:57
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi boju predmeta:
Boja 1
Boja 2
Boja 3