abc Boje - Set 4-3 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi boju predmata - Smeđa- 3. dio

Redni broj testa: 1

Nađi boju predmeta:
Boja 1
Boja 2
Boja 3