abc Boje - Set 4-1 - Pripremni test sa indikatorom - Nađi drugi predmet iste boje - 1. dio

Redni broj testa: 1

Nađi predmet iste boje:
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3