abc Boje - Set 4-3 - Test sa indikatorom - Nađi drugi predmet iste boje - 3. dio

Redni broj testa: 1 / 20
Start: 24/07/2024 22:10:19
Trajanje: 0/0 0:0:0

Nađi predmet iste boje:
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3