abc Boje - Set 4 - Pripremni test sa indikatorom - Jedan predmet ne pripada skupu (uljez) - Roza, siva i smeđa - 1-3. dio

Redni broj testa: 1

Nađi predmet druge boje:
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3