abc Boje - Set 4-3 - Pripremni test sa indikatorom - Jedan predmet ne pripada skupu (uljez) - Smeđa - 3. dio

Redni broj testa: 1

Nađi predmet druge boje:
Predmet 1
Predmet 2
Predmet 3