abc Boje i predmeti

Set3 - narandžasta, ljubičasta i zelena

Za učenje boja neophodno je da djeca znaju generalizovati (prepoznati da sve nijanse pripadaju istoj grupi boja, spariti slike predmeta iste boje) i diskriminisati (prepoznati koju boju tražimo da pokaže, naći uljeza). Sparivanjem i pokazivanjem omogućavamo i neverbalnoj djeci da aktivno učestvuju u obrazovnim aktivnostima.

 

Korišćene boje u testu

Narandžasta (nijanse)

Set 3-1

Ljubičasta (nijanse)

Set 3-2

Zelena (nijanse)

Set 3-3

Aplikacije za učenje boja su podijeljene u nekoliko tema:
NAĐI NIJANSU BOJA – zadatak je da djeca nađu kvadrat sa istom bojom kao što je kvadrat na lijevoj strani ekrana.
NAĐI BOJU PREDMETA  - zadatak je da djeca nađu kvadrat sa istom bojom kao što je predmet na lijevoj strani ekrana.
NAĐI DRUGI PREDMET ISTE BOJE – zadatak je da djeca nađu predmet iste boje kao što je predmet na lijevoj strani ekrana.
NAĐI ULJEZA – zadatak je da djeca nađu predmet koji nije iste boje kao druga dva predmeta na slici.
U okviru svake od navedenih tema moguće je izabrati na kojoj će boji dijete usvajati navedene vještine. Osim pojedinačnih boja, postoji mogućnost odabira seta sa tri boje gdje će učenik učiti sparivanje i pokazivanje na prethodno naučenim bojama. Tako imamo četiri opcije, na primjer: narandžasta boja, ljubičasta boja, zelena boja, set: narandžasta, ljubičasta i zelena boja.
Postoje dvije vrste testova, pripremni test sa indikatorom i test sa indikatorom.
Pripremni test sa indikatorom sadrži 15 pitanja. Poslije svakog odgovora pokazuje se slika (srećni ili tužni emotikon) koja pokazuje da li je izabrani odgovor tačan. Na kraju testa se pojavljuje izvještaj o uspješnosti i lista neispravnih  odgovora. Na taj način možemo da vidimo da li npr. učenik griješi samo pri izboru crvene boje.
Test sa indikatorom sadrži 20 pitanja. Osim indikatora (srećni ili tužni emotikon) na ekranu se pojavljuju i podaci o rednom broju pitanja, vremenu (datum i sat) te o dužini trajanja testiranja. Na kraju se pojavljuje izvještaj o uspješnosti (ukupan broj zadataka, postotak tačnih i netačnih odgovora). Ne pojavljuje se lista neispravnih odgovora.

abc Boje - Set 3: Predmeti

Index