abc Boje i predmeti

Set4 - Roza, siva i smeđa

Za učenje boja neophodno je da djeca znaju generalizovati (prepoznati da sve nijanse pripadaju istoj grupi boja, spariti slike predmeta iste boje) i diskriminisati (prepoznati koju boju tražimo da pokaže, naći uljeza). Sparivanjem i pokazivanjem omogućavamo i neverbalnoj djeci da aktivno učestvuju u obrazovnim aktivnostima.

 

Korišćene boje u testu

Roza (nijanse)

Set 4-1

Siva (nijanse)

Set 1-2

Smeđa (nijanse)

Set 4-3

abc Boje - Set 4: Predmeti

Index