abc Broj objekata

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Korišćeni objekti i brojevi u testu

Set 1 (1-3),
Set 2 (4-6) i
Set 3 (7-9)
       
   
    Broj objekata - Set 1, 2 i 3 (1-9)  


Pamćenje /MEMORY/ - Krugovi - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka

Set 1 (1-3)
Dva para 2x2

Tri para 3x3
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 3x2    
       

 

Set 2 (4-6)    
  Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 3x2    
         
         
     
Set 3 (7-9) Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 3x2    
         


Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Drugi dio

Drugi dio
Set 2 (1-3)

Dva para 2x2

Tri para 3x3
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 3x2    
       

 

Drugi dio
Set 2 (4-6)
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 3x2    
         
         
Drugi dio
Set 3 (7-9)
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Slike - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 3x2    
         


Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - Drugi dio

Drugi dio
Set 3 (1-3)

Dva para 2x2

Tri para 3x3
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 1-3 izbor 3x2    
       

 

Drugi dio
Set 3 (4-6)
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 4-6 izbor 3x2    
         
         
Drugi dio
Set 3 (7-9)
   
  Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 2x2 Pamćenje /MEMORY/ - Predmeti - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - - Broj objekata 7-9 izbor 3x2    
         

 

 

  Index