Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ - abc Objekti i broj
Izbor 3 para objekata i broja objekata - Set 12 (1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Igra Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ očekuje da se pronađe 6 parova. Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja i predmeta koje igrač želi da pogađa. Zatim počinje igra. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
Izbor je podjeljen prema grupi boja i predmeta tih boja takozvani Setovi.
Set 12 (1, 2, 3, 4, 5 i 6) - Izbor objekata i broja objekata.

Izdvojene slike za Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/ 

Galerija slika - Set 12-
Klikom na sliku izdvaja se slika za Povezivanje logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/

Ponovni izbor slika     Index