abc Brojanje

Dva objekta (2) - Set 1 - 2

Za učenje boja neophodno je da djeca znaju generalizovati (prepoznati da sve nijanse pripadaju istoj grupi boja, spariti slike predmeta iste boje) i diskriminisati (prepoznati koju boju tražimo da pokaže, naći uljeza). Sparivanjem i pokazivanjem omogućavamo i neverbalnoj djeci da aktivno učestvuju u obrazovnim aktivnostima.

 

  Korišćeni brojevi u testu

Dva objekta (1)
Set 1 - 2

 

Brojanje objekata (1-3) - Setovi 1.: Quiz-Test

Index