abc Brojanje

Sedam objekata (7) - Set 3 - 1

Za učenje boja neophodno je da djeca znaju generalizovati (prepoznati da sve nijanse pripadaju istoj grupi boja, spariti slike predmeta iste boje) i diskriminisati (prepoznati koju boju tražimo da pokaže, naći uljeza). Sparivanjem i pokazivanjem omogućavamo i neverbalnoj djeci da aktivno učestvuju u obrazovnim aktivnostima.

 

  Korišćeni brojevi u testu

Sedam objekata (7)
Set 3 - 1

 

Brojanje objekata (1-9) - Setovi 1-3.: Quiz-Test

Index