abc Sabiranje

Set 1_4_2 (4 + 1 = 5)

Korišćeni brojevi u testu (4 + 1 = 5)

 
 
 
 
 
 
           
         
           
           
             
             
             
             

 

abc Sabiranje 1,2 i 3 - Set 1: Quiz-Test

Brojevi 1,2 i 3 - Set 1

Index