Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova
abc Količina (Min i Max) - Životinje

Igra Povezivanje slika /MATCHING/ očekuje da se pronađe određen broj parova (2, 3 ili 6 parova). Da bi igra bila zanimljivaja u prvom dijelu se izvodi izbor boja, predmeta, brojeva, objekata,... koje igrač želi da pogađa. Izbor je podjeljen prema grupi boja, predmeta, brojeva, objekata, u takozvane Setove.
Kad se klikovima na uzorke iz galerije popune predviđena mjesta "Izdvojene slike za Povezivanje istih slika /MATCHING/" bira se link "Povezivanje istih slika /MATCHING/".
Ovaj link otvara novi prozor i počinje igra/traženje 2, 3 ili 6 parova (zavisno od izbora na ulasku u igru).
Za povezivanje koriste se izabrane slike objekata i dobijenih boja/brojeva u prvom pozoru. Klikom na par istih slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu uparenih /MATCHING/ slika. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre.
Igrač može da ponavlja igru ili izbor slika klikom na odgovarajući link.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 1 do 3 - Set 1_1

  Set 1_1 od 1 do 3 (2 para) Set 1_1 od 1 do 3 (3 para) Set 1_1 od 1 do 3 (6 parova) Set 1_1 od 1 do 3 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1_1 (od 1 do 3) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1_1 (od 1 do 3) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1_1 (od 1 do 3) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 1_1 (od 1 do 3) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 1 do 3 - Set 2

  Set 2 od 1 do 3 (2 para) Set 2 od 1 do 3 (3 para) Set 2 od 1 do 3 (6 parova) Set 2 od 1 do 3 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 3) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 3) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 3) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 3) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 4 do 6 - Set 2

  Set 2 od 4 do 6 (2 para) Set 2 od 4 do 6 (3 para) Set 2 od 4 do 6 (6 parova) Set 2 od 4 do 6 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 4 do 6) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 4 do 6) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 4 do 6) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 4 do 6) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 7 do 9 - Set 2

  Set 2 od 7 do 9 (2 para) Set 2 od 7 do 9 (3 para) Set 2 od 7 do 9 (6 parova) Set 2 od 7 do 9 (12 parova)  
   
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 7 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 7 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 7 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 7 do 9) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 1 do 9 - Set 2-1

  Životinje - Set 2-1 (od 1 do 9) - 2 para Životinje - Set 2-1 (od 1 do 9) - 3 para Životinje - Set 2-1 (od 1 do 9) - 6 parova Životinje - Set 2-1 (od 1 do 9) - 12 parova
 
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2 (od 1 do 9) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 1 do 9 - Set 2_2

  Životinje - Set 2-2 (od 1 do 9) - 2 para Životinje - Set 2-2 (od 1 do 9) - 3 para Životinje - Set 2-2 (od 1 do 9) - 6 parova Životinje - Set 2-2 (od 1 do 9) - 12 parova
 
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-2 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-2 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-2 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-2 (od 1 do 9) - 12 parova  

Povezivanje istih slika /MATCHING/ 2, 3, 6 i 12 parova - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka
Broj životinja od 1 do 9 - Set 2-3

  Životinje - Set 2-3 (od 1 do 9) - 2 para Životinje - Set 2-3 (od 1 do 9) - 3 para Životinje - Set 2-3 (od 1 do 9) - 6 parova Životinje - Set 2-3 (od 1 do 9) - 12 parova
 
  Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-3 (od 1 do 9) - 2 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-3 (od 1 do 9) - 3 para Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-3 (od 1 do 9) - 6 parova Povezivanje istih slika /MATCHING/ - Trajanje i broj klikova sa izborom uzoraka - abc Količina (Min/Max) - Broj krugova - Set 2-3 (od 1 do 9) - 12 parova  

 

 

 

  Index