Učenje kroz igru   /    Pamćenje parova slika (MEMORY)   /    Logički parovi (WHAT GOES TOGETHER)

Pamćenje parova slika /MEMORY/ 2, 3, 6 i 12 parova - Izbor parova slika iz galerije
Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/

Igra Pamćenje logičkih parova /MEMORY - WHAT GOES TOGETHER/ očekuje da se pronađu logički parovi (slike su vidljive). Da bi igra bila zanimljivija u prvom dijelu se izvodi izbor parova iz Galerije. Klikom na sliku jednog od para bira se logički par. Po izboru predviđenog broja parova korisnik bira link za igru ili ponovni izbor slika klikom na odgovarajući link. Klikom na par slika one nestaju iz dijela za pogađanje, ali se pojavljuju u dijelu povezanih logičkih parova /MATCHING - WHAT GOES TOGETHER/. Da bi mogli pratiti napredovanje aplikacija ima brojanje klikova i trajanja igre. Parovi su podjeljeni u grupe, takozvane Setove.
N a p o m e n a: Zanimljivost je povečana jer prvi klik je bez gledanja slika. Morate zapamtiti koju "kartu" ste kliknuli i zatim tražite para slike na tom mjestu.

1. Hrana i piće

.
    Korišćene slike    
 
Hrana i piće - Set 1
   

Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/ - Pamćenje /MEMORY/


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
 
.

 

2. Predmeti - Set 2-1

.
    Korišćene slike Set 2_1    
 
Predmeti Set 2_1
   

Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/ - Pamćenje /MEMORY/


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
 
.

 

3. Predmeti - Set 2-2

.
    Korišćene slike Set 2-2    
 
Predmeti Set 2_2
   

Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/ - Pamćenje /MEMORY/


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
 
.

 

4. Transportna sredstva - Set 3-1

.
    Korišćene slike Set 3-1    
 
Transportna sredstva Set 3_1
   

Logički parovi /WHAT GOES TOGETHER/ - Pamćenje /MEMORY/


2 x 2

3 x 2

6 x 2

12 x 2
 
.

 

  Index