abc Tutorials:
  Operativni sistemi
   abc Windows 7
   abc Windows XP
   abc Operativni sistemi
  Microsoft Office
   abc Word 2010
   abc Word 2007
   abc Word 2003
   abc Excel 2010
   abc Excel 2007
   abc Excel 2003
   abc Power Point 2013
   abc Power Point 2010
   abc Power Point 2003
   abc Access 2010
   abc Access 2007
   abc Expression Web
   abc Front Page 2003
  Računari i Internet
   abc Brojni sistemi
   abc Osnove računara
   abc Računarski sistemi
   abc Internet osnove
   abc HTML5 i CSS3
   abc HTML
   abc Jasc Animation Shop
   abc Flash
   abc Movie Maker
   abc Računarska grafika
  Algoritmi i programski jezici
   abc Algoritmi
   abc BASIC
   abc Turbo Pascal
   abc Dev-Pascal
   abc Python
   abc C
   abc C++
   abc Java
   abc Matlab
   abc Matlab 2
   abc Asembler
  Provjera znanja
   abc Quiz-Test

Priručnici:
   MatchCAD
   MatchCAD 2001
   Corel Draw X6
   CSS

Tutorials in English
   abc Word 2010
   abc Excel 2010
   abc Excel 2003
   abc PowerPoint 2010

Učenjenje kroz igru /LEARNING THROUGH GAMES/

abc Matrice za podsticanje logičkog mišljenja
Autori: Vanja Gajić, Mirna Katić, Željko B. Grbić i saradnici

Matrice za podsticanje logičkog mišljenja se često koriste na prijemnim testovima pojedinih fakulteta kao i za zapošljavanje. Rezultati se mogu znato poboljšavaju vježbom (>>>). Namjena sajta je da poboljšate svoje rezultate i da održite visok nivo vaše mentalne sposobnosti.
Gradivo je podijeljeno po tematskim cjelinama, unutar kojih se koristi princip od lakšeg ka težem. Podjelom prozora: gornji dio su zadaci, a donji dio odgovori olakšava učenje grupaa zadataka na osnovu sličnosti.
QUIZ - Test olakšava učenje, jer vam pomaže da pronađete koji dio još treba da učite. Svaka tematska cjelina ima odgovarajuće provjere. QUIZ poslije svakog odgovara prikazuje tačnost odgovora, dok pripremni test na kraju prikazuje spisak promašaja sa linkovima (Opis) na objašnjenje principa za promašaj. Ovako spoznanjete koji segmet zahtjeva još učenja.

  Primjeri rješenja po grupama QUIZ - Test modul grupama
2.1.


Matrice 2 x 2


QUIZ - Test - Matrica 2x2

3.1.


Isti likovi u redu


QUIZ - Test - Isti likovi u redu

3.2.


Prikaz po veličini


QUIZ - Test - Prikaz po veličini

3.3.


Svaki red ima ista 3 lika


QUIZ - Test - Svaki red ima ista 3 lika

3.4.


Lik i poravnanje


QUIZ - Test - Lik i poravnanje

3.5.


Treći je unija druga dva (C = A ∪ B )


QUIZ - Test - Treći je unija druga dva (C = A ∪ B )

3.6.


Treći je presjek druga dva ( C = A ∩ B )


QUIZ - Test - Treći je presjek druga dva ( C = A ∩ B )

3.7.


Svaki dio lika ponavlja se samo 2 puta u svakom redu (C = XOR (A, B) ili B = XOR (A, C)


QUIZ - Test - Svaki dio lika ponavlja se samo 2 puta u svakom redu (C = XOR (A, B) ili B = XOR (A, C)

3.8.


Primjena istog kriterija više puta


QUIZ - Test - Primjena istog kriterija više puta

3.9.


Broj likova


QUIZ - Test - Broj likova

3.10.


Rotacija


QUIZ - Test - Rotacija

 

 


QUIZ - Test modul - abc Matrice za podsticanje logičkog mišljenja