Izrada Web prezentacija na Internetu koristenjem MICROSOFT-ovog programa FRONT PAGE 98.

- Dijelovi prozora
- Parametari fonta
- Editovanje, formatiranje i uredjenje teksta
- Odrediste, veza, pozadina
- Blok i tabele
- Buliti i numeracija
- Slike i ramovi
- Stampanje

- Rijecnik Internet pojmova
- DIAL UP, CONNECTION

- Format: A5
- Broj strana: 76
1. UVOD

2. START FRONT PAGE-a

3. DIJELOVI PROZORA FRONT PAGE-a

4. FONT - TIPA SLOVA U FRONT PAGE-u 98
4.1. Izbor fonta - tipa slova u FRONT PAGE-u 98 iz TOOLBAR -a
4.2. Izmjena velicine fonta iz FORMATTING TOOLBAR-a
4.3. Izbor stila fonta iz FORMATTING TOOLBAR-a i tipkama tastature
4.4. Izbor fonta i velicine fonta iz FONT dijalog prozora

5. EDITOVANJE TEKSTA

6. FORMATIRANJE TEKSTA

7. UVLACENJE TEKSTA /INDENT/

8. ODREDISTE /BOOKMARK/

9. VEZA /HYPERLINK/

10. POZADINA /BACKGOUND/

11. KREIRANJE, OTVARANJE I SNIMANJE DOKUMENTA
11.1. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta dugmadima TOOLBAR-a
11.2. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta tipkama tastature
11.3. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
11.3.1. Kreiranje dokumenta u FRONT PAGE
11.3.2. Otvaranje dokumenta u FRONT PAGE
11.3.3. Snimanje dokumenta u FRONT PAGE

12. BLOK /BLOCK/
12.1. Oznacavanje bloka misem
12.1.1. Oznacavanje bloka tipkama tastature
12.1.2. Oznacavanje bloka misem
12.1.3. Oznacavanja bloka koristenjem linije bloka
12.2. Brisanje oznaka bloka
12.3. Premjestanje bloka
12.4. Kopiranje bloka

13. BULITI I NUMERACIJA /BULLETS & NUMBERING /
13.1. Postavljanje bulita i numeracije iz TOOLBAR-a
13.2. Izbor i promjena bulita i numeracije
13.2.1. Buliti
13.2.2. Numeracija
13.3. Izmjena izgleda BULLETS-a

14. KRETANJE PORUKE /MARQUEE/

15. TABELA /TABLE/
15.1. Ubacivanje tabele dijalog prozorom INSERT TABLE
15.2. Ubacivanje tabele iz TOOLBARA-a
15.3. Konvertovanje teksta u tabelu i obratno
15.4. Editovanje sadrzaja celije
15.5. Izmjena parametara tabele

16. LINIJA ALATA TABELE /TABLE TOOLBAR/

17. DODAVANJE SLIKE
17.1. Parametri slike /IMAGE PROPERTIES/

18. LINIJA ALATA SLIKE /IMAGE TOOLBAR/

19. RAMOVI /FRAMES/

20. PRINT PREVIEW

21. STAMPANJE /PRINT/

Dodaci

Dodatak D.1. DIAL UP

Dodatak D.2. Povezivanje na Internet /CONNECT TO/

Dodatak D.3. Rijecnik internet termina

Literatura

Dodatak D.4. ASCII tabela